Οδηγίες τοποθέτησης συστημάτων

Οδηγίες τοποθέτησης Panel

Α. Επένδυση τοίχου

 

                

 

 • Βιδώστε στον τοίχο, 10cm μέσα από τις άκρες του πάνελ, τάβλες (10x240cm, πάχους 16mm ή 18mm) από mdf ή μελαμίνη, με νοβοπανόβιδες 5x80mm και τα αντίστοιχα ούπα. Στην περίπτωση που θα τοποθετήσετε συνεχόμενα δύο ή περισσότερα πάνελ η μία τάβλα θα μπεί στην ένωση των πάνελ ώστε το καθένα από αυτά να πατάει πάνω της 5cm (σχέδια Α1,Α2).
 • Βιδώστε το πρώτο πάνελ μέσα σε όλα τα αυλάκια του με νοβοπανόβιδες 3.5x25mm και στις δύο τάβλες (σχέδιο Α2). Στην ελεύθερη άκρη του πάνελ κολλήστε το προφίλ τύπου Π (KP302).
 • Σύρετε τα αλουμίνια του πάνελ μέσα στα αυλάκια. Κολλήστε στην άκρη ή καρφώστε με πρόκες 1.5x20mm το προφίλ τύπου Τ (KP303).
 • Συνεχίστε βιδώνοντας πάνελ και προφίλ KP303 (βήματα 2 & 3) για όσα πάνελ θα βάλετε στη σειρά. Αν στο τέλος υπάρχει ελεύθερη άκρη πάνελ κολλήστε το προφίλ τύπου Π (KP302).

 

Β. Επένδυση δομικής κολώνας

 

                    

 

Αφού έχετε τοποθετήσει τα ολόκληρα πάνελ στη σειρά (σχέδιο Β1) με τον τρόπο που αναφέρεται πιο πάνω στην επένδυση τοίχου:

 

 • Μετρήστε τις διαστάσεις που θα πρέπει να κόψετε τα πάνελ που θα επενδύσουν την κολόνα. Τα πάνελ που θα βάλετε στον τοίχο, δεξιά και αριστερά από την κολόνα, θα τα κόψετε 19mm μικρότερα ώστε να τα βιδώσετε «καβάλα» στα πάνελ που θα τοποθετηθούν στα πλάγια της κολόνας (σχέδιο Β2).
 • Βιδώστε στον τοίχο την τάβλα που θα στηρίξει το τελευταίο πάνελ της συγκεκριμένης κατασκευής (σχέδια Β1,Β3). Στην περίπτωση που θα τοποθετήσετε και άλλα πάνελ στη συνέχεια, βιδώστε την τάβλα έτσι ώστε το τελευταίο πάνελ να πατάει πάνω της 5cm και να μείνουν ελεύθερα άλλα 5cm για να πατήσει επάνω τους το επόμενο πάνελ.
 • Σύρετε τα αλουμίνια μέσα στα αυλάκια των πάνελ εκτός από το τελευταίο που θα τοποθετηθεί στη δεξιά μεριά της κολόνας (σχέδιο Β3).
 • Βιδώστε από τη μέσα μεριά τα προφίλ τύπου Ω (KP301) στις δύο ακμές της κατασκευής και συναρμολογήστε τα επί μέρους κομμάτια των πάνελ (σχέδιο Β2).
 • Σύρετε ολόκληρη την κατασκευή στη θέση της και βιδώστε με νοβοπανόβιδες 3.5x25mm και στις δύο τάβλες (σχέδιο Β3).
 • Σύρετε τα αλουμίνια του τελευταίου πάνελ μέσα στα αυλάκια. Κολλήστε στην άκρη ή καρφώστε με πρόκες 1.5x20mm το προφίλ τύπου Τ (KP303).

 

Γ. Επένδυση ελεύθερης δομικής κολώνας

 

     

 

 • Μετρήστε τις διαστάσεις που θα πρέπει να κόψετε τα πάνελ που θα επενδύσουν την κολόνα.
 • Σύρετε τα αλουμίνια μέσα στα αυλάκια των πάνελ.
 • Συναρμολογήστε τη κατασκευή βιδώνοντας από τη μέσα μεριά όλα τα προφίλ τύπου Ω (KP301) στα τρία κομμάτια των πάνελ.
 • Σύρετε ολόκληρη την κατασκευή στη θέση της.
 • Βιδώστε το τελευταίο πάνελ στις δύο άκρες του, μέσα στα αυλάκια του με νοβοπανόβιδες 3.5x25mm, ώστε να «πιαστεί» στο προφίλ τύπου Ω (KP301).

 

Δ. Πάνελ κρεμαστό με προφίλ Ζ

 

      

 

 • Σημαδέψτε στον τοίχο, στο σημείο που θα τοποθετηθεί το πάνελ, το πάνω άκρο του στη μέση του πλάτους του πάνελ.
 • Τραβήξτε μία οριζόντια γραμμή στον τοίχο 20cm πιο κάτω από το αρχικό σας σημάδι και μία δεύτερη γραμμή κάτω από την πρώτη, τόσα cm όσα το μισό ύψος του πάνελ ( π.χ. για πάνελ ύψους 120cm, η πρώτη γραμμή 20cm κάτω από το σημάδι και η δεύτερη 60cm κάτω από την πρώτη).
 • Τραβήξτε μία κατακόρυφη γραμμή από το αρχικό σας σημάδι έως και τη δεύτερη οριζόντια γραμμή.
 • Βιδώστε, όπως στο σχέδιο, στις οριζόντιες γραμμές στον τοίχο δύο κομμάτια, κεντραρισμένα, προφίλ τύπου Ζ (KP305), μήκους όσο το μισό από το πλάτος του πάνελ (π.χ. σε πάνελ πλάτους 120cm θα βάλετε προφίλ 60cm).
 • Βιδώστε, όπως στο σχέδιο, στην πίσω μεριά του πάνελ 20cm-χ από την πάνω μεριά, κεντραρισμένο και οριζόντιο, ένα κομμάτι προφίλ τύπου Ζ (KP305), μήκους όσο το μισό από το πλάτος του πάνελ και άλλο ένα κάτω από το πρώτο, τόσα cm όσα το μισό ύψος του πάνελ.
 • Κρεμάστε το πάνελ στον τοίχο.

 

 

 

Οδηγίες τοποθέτησης υποδοχών Monostyle

Α. Επένδυση τοίχου

 

 

        

 

 • Τρυπήστε την επιφάνεια στα σημεία που θα τοποθετήσετε τις υποδοχές (τρύπα Φ16mm) και βιδώστε ή κολλήστε το προφίλ τύπου Π (KP302).
 • Ακουμπήστε την επιφάνεια στον τοίχο, στο σημείο που θα τοποθετηθεί, και σημαδέψτε τον τοίχο μέσα από τις 4 ακριανές τρύπες της επιφάνειας. Αν η απόσταση των τρυπών μεταξύ τους είναι μεγαλύτερη από 80cm, σημαδέψτε και σε ενδιάμεση τρύπα.
 • Τρυπήστε τον σημαδεμένο τοίχο και βιδώστε τους αποστάτες (MS111-1, MS111-2, MS111-3) με τα κατάλληλα ούπα και βίδες.
 • Βιδώστε τις υποδοχές, που δεν αντιστοιχούν στους αποστάτες, πάνω στη επιφάνεια και ευθυγραμμίστε τις με τη βοήθεια του κλειδιού MS
 • Σύρετε την επιφάνεια στη θέση της και βιδώστε τις υπόλοιπες υποδοχές απευθείας στους αποστάτες και ευθυγραμμίστε τις με τη βοήθεια του κλειδιού MS